KHUYẾN MẠI PHỤ NỮ VN 20/10 - LÊN TỚI 180% GIÁ TRỊ XU - NẠP NGAY HÔM NAY NHẬN QUÀ.

Quà Tích Nạp 1000K

Sắp hết code

Game: Phàm Nhân Tu Chân Giới
Server: S24
Từ ngày: 00:00 21/09/21
Đến ngày: 00:00 28/09/21
Đã nhận: 2

Danh sách vật phẩm

1 Pháp Bảo : Hoàn Ấn Chân Diễm
1 Mỹ Nữ Điêu Thuyền
1 Dị Thú : Viêm Thao Thiết
1 Dị Thú - Mặc Kỳ Lân
1 Trang Phục : Đế Chấn Hoàn Vũ
1000000 KNB
10 Rương Bảo Thạch Lv10

Điều kiện nhận GiftCode

- Tích nạp lớn hơn 1,000,000 XU