KHUYẾN MẠI TRUNG THU - LÊN TỚI 170% GIÁ TRỊ XU - NẠP NGAY HÔM NAY NHẬN QUÀ.

Tích nạp 2000k

Sắp hết code

Game: Thần Sấm H5
Server: Server 32
Từ ngày: 00:00 14/09/21
Đến ngày: 00:00 21/09/21
Đã nhận: 1

Danh sách vật phẩm

50 Dao Quang Thần Nữ
20000 Vũ Dực Phi Thăng Đan
2 Thẻ Tháng
240000 Chí Tôn Thần Kiếm
240000 Chí Tôn Thần Giáp
50 Cấp Hồn Kiếm Cơ
50 Tuyệt Mệnh Thánh Nữ
2400 Vạn Bảo Hạp
20 Chú Oán
240000 Chí Tôn Chí Bảo
2 Thẻ Chí Tôn

Điều kiện nhận GiftCode

- Tích nạp lớn hơn 2,000,000 XU