KHUYẾN MẠI TRUNG THU - LÊN TỚI 170% GIÁ TRỊ XU - NẠP NGAY HÔM NAY NHẬN QUÀ.

Nạp Ngày 200K

Sắp hết code

Game: Phàm Nhân Tu Chân Giới
Server: S23
Từ ngày: 00:00 15/09/21
Đến ngày: 00:00 22/09/21
Đã nhận: 3

Danh sách vật phẩm

200 69 Tệ ( Tiền đặc biệt mua set VIP)
400000 KNB
200 Tiên Giai Lịch Luyện Đan
200 Vô-Tôn Cực Tu Vi Đan ( Không hạn chế SL sử dụng )

Điều kiện nhận GiftCode

- Tích nạp lớn hơn 200,000 XU