13H NGÀY 06/06 OPEN ĐIÊU THUYỀN H5 - SIÊU PHẨM CÀY CUỐC - KM 100% ĐỔI KNB VÀO GAME.

Nạp 50K Ngày 12

Sắp hết code

Game: Tu Tiên Chi Lộ H5
Server: S15
Từ ngày: 00:00 21/07/21
Đến ngày: 00:00 28/08/21
Đã nhận: 0

Danh sách vật phẩm

100 Xi Vưu Thần Tinh-Cao
100 Cao Cấp Liên Thai Thần Tinh
100 Bàn Cổ Thần Tinh-Cao
1 Tinh Linh Tiểu Ác Ma

Điều kiện nhận GiftCode

- Tích nạp lớn hơn 50,000 XU