KHUYẾN MẠI TRUNG THU - LÊN TỚI 170% GIÁ TRỊ XU - NẠP NGAY HÔM NAY NHẬN QUÀ.

Tích Nạp 5000K

Sắp hết code

Game: Điêu Thuyền Ơi
Server: Server 13
Từ ngày: 00:00 30/07/21
Đến ngày: 00:00 06/12/21
Đã nhận: 0

Danh sách vật phẩm

500 Đĩnh Vàng 10K
15 Chân-Triệu Vân
15 Chân-Hoàng Nguyệt Anh
9999 Thục Cẩm
15 Chân-Mã Siêu
9999 Thục Cẩm
50 Sử Ký
15 Chân-Trương Phi
15 Chân-Hoàng Trung
15 Chân-Lữ Bố
15 Chân-Thái Sử Từ

Điều kiện nhận GiftCode

- Tích nạp lớn hơn 5,000,000 XU