KHUYẾN MẠI TRUNG THU - LÊN TỚI 170% GIÁ TRỊ XU - NẠP NGAY HÔM NAY NHẬN QUÀ.

Nạp Ngày 200K

Sắp hết code

Game: Thần Sấm H5
Server: Server 19
Từ ngày: 00:00 29/07/21
Đến ngày: 00:00 05/08/21
Đã nhận: 0

Danh sách vật phẩm

1000 Vũ Dực Phi Thăng Đan
15000 Anh Dũng Huân Chương
66666 Hỗn Độn Thần Châu
500 Sát Lục Đan
500 Thị Huyết Đan
1000 Chiến Linh Phi Thăng Đan
200 Quyển Boss Dã Ngoại
5000 Chí Tôn Thần Kiếm
1000 Chiến Linh Tiềm Năng Đan
1000 Vũ Dực Tư Chất Đan
500 Phá Quân Đan
15000 Tô Đát Kỷ
100 Vạn Bảo Hạp
5000 Chí Tôn Chí Bảo
5000 Chí Tôn Thần Giáp

Điều kiện nhận GiftCode

- Tích nạp lớn hơn 200,000 XU