KHUYẾN MẠI TRUNG THU - LÊN TỚI 170% GIÁ TRỊ XU - NẠP NGAY HÔM NAY NHẬN QUÀ.

Quà Tích Nạp 200K

Sắp hết code

Game: Phàm Nhân Tu Chân Giới
Server: S23
Từ ngày: 00:00 15/09/21
Đến ngày: 00:00 22/09/21
Đã nhận: 1

Danh sách vật phẩm

1 Pháp Bảo : Phong Hồn Lang Ấn
100000 KNB
1 Trang Phục : Thiều Hoa Thiên Sương
5 Dị Thú : Phệ Linh Thú

Điều kiện nhận GiftCode

- Tích nạp lớn hơn 200,000 XU