13H NGÀY 06/06 OPEN ĐIÊU THUYỀN H5 - SIÊU PHẨM CÀY CUỐC - KM 100% ĐỔI KNB VÀO GAME.

Tích Nạp 2000K

Sắp hết code

Game: Điêu Thuyền Ơi
Server: Server 12
Từ ngày: 00:00 20/07/21
Đến ngày: 00:00 27/03/22
Đã nhận: 0

Danh sách vật phẩm

10 Chân-Hạ Hầu Đôn
200 Đĩnh Vàng 10K
10 Chân-Tư Mã Ý
10 Chân-Lỗ Túc
10 Chân-Lục Tốn

Điều kiện nhận GiftCode

- Tích nạp lớn hơn 2,000,000 XU