13H NGÀY 06/06 OPEN ĐIÊU THUYỀN H5 - SIÊU PHẨM CÀY CUỐC - KM 100% ĐỔI KNB VÀO GAME.

Tích Nạp 500K

Sắp hết code

Game: Điêu Thuyền Ơi
Server: Server 12
Từ ngày: 00:00 20/07/21
Đến ngày: 00:00 27/02/22
Đã nhận: 0

Danh sách vật phẩm

5000 Thỏi Vàng 100
6 Sử Ký
1 Rương Toàn Đồ Tím
3000 Thục Cẩm
5 Chân-Pháp Chính

Điều kiện nhận GiftCode

- Tích nạp lớn hơn 500,000 XU