KHUYẾN MẠI TRUNG THU - LÊN TỚI 170% GIÁ TRỊ XU - NẠP NGAY HÔM NAY NHẬN QUÀ.

Quà Tích Nạp 100K

Sắp hết code

Game: Thần Sấm H5
Server: Server 19
Từ ngày: 00:00 29/07/21
Đến ngày: 00:00 05/08/21
Đã nhận: 0

Danh sách vật phẩm

3 Liên ★ Sử Thi
3 Đai ★ Sử Thi
1 Thẻ Chí Tôn
3 Trạc ★ Sử Thi
3 Nhận ★ Sử Thi
3 Khôi ★ Sử Thi
3 Ngoa ★ Sử Thi
1 Thẻ Tháng
3 Giới ★ Sử Thi
3 Ấn ★ Sử Thi
3 Giáp ★ Sử Thi

Điều kiện nhận GiftCode

- Tích nạp lớn hơn 100,000 XU