13H NGÀY 06/06 OPEN ĐIÊU THUYỀN H5 - SIÊU PHẨM CÀY CUỐC - KM 100% ĐỔI KNB VÀO GAME.

Tích Nạp 200K

Sắp hết code

Game: Điêu Thuyền Ơi
Server: Server 13
Từ ngày: 00:00 20/07/21
Đến ngày: 00:00 27/08/21
Đã nhận: 1

Danh sách vật phẩm

2000 Thỏi vàng 100
12 Kinh Thư
1000 Thục Cẩm

Điều kiện nhận GiftCode

- Tích nạp lớn hơn 200,000 XU