KHUYẾN MẠI TRUNG THU - LÊN TỚI 170% GIÁ TRỊ XU - NẠP NGAY HÔM NAY NHẬN QUÀ.

Nạp Ngày 1000K

Sắp hết code

Game: Phàm Nhân Tu Chân Giới
Server: S23
Từ ngày: 00:00 15/09/21
Đến ngày: 00:00 22/09/21
Đã nhận: 0

Danh sách vật phẩm

900 Vô-Tôn Cực Tu Vi Đan ( Không hạn chế SL sử dụng )
900 Tiên Giai Lịch Luyện Đan
1000 69 Tệ ( Tiền đặc biệt mua set VIP)
2000000 KNB

Điều kiện nhận GiftCode

- Tích nạp lớn hơn 1,000,000 XU