13H NGÀY 06/06 OPEN ĐIÊU THUYỀN H5 - SIÊU PHẨM CÀY CUỐC - KM 100% ĐỔI KNB VÀO GAME.

Tích Nạp 100K

Sắp hết code

Game: Điêu Thuyền Ơi
Server: Server 11
Từ ngày: 00:00 20/07/21
Đến ngày: 00:00 27/07/21
Đã nhận: 0

Danh sách vật phẩm

8 Kim Thư
1000 Thỏi vàng 100
500 Thục Cẩm

Điều kiện nhận GiftCode

- Tích nạp lớn hơn 100,000 XU