KHUYẾN MẠI TRUNG THU - LÊN TỚI 170% GIÁ TRỊ XU - NẠP NGAY HÔM NAY NHẬN QUÀ.

Tích Nạp 1000k

Sắp hết code

Game: Thần Sấm H5
Server: Server 32
Từ ngày: 00:00 14/09/21
Đến ngày: 00:00 21/09/21
Đã nhận: 2

Danh sách vật phẩm

120000 Chí Tôn Chí Bảo
1200 Vạn Bảo Hạp
20000 Vũ Dực Phi Thăng Đan
120000 Chí Tôn Thần Kiếm
50 Cửu Tiêu Thần Nữ
50 Chín U Minh Nữ
50 Tuyệt Mệnh Thánh Nữ
120000 Chí Tôn Thần Giáp
20000 Vũ Dực Tư Chất Đan

Điều kiện nhận GiftCode

- Tích nạp lớn hơn 1,000,000 XU