KHUYẾN MẠI TRUNG THU - LÊN TỚI 170% GIÁ TRỊ XU - NẠP NGAY HÔM NAY NHẬN QUÀ.

Nạp Ngày 1000k

Sắp hết code

Game: Thần Sấm H5
Server: Server 32
Từ ngày: 00:00 14/09/21
Đến ngày: 00:00 21/09/21
Đã nhận: 1

Danh sách vật phẩm

30000 Siêu Cấp Chuyển Sinh Đan-Vô Hạn Lần SD
240000 Chí Tôn Thần Kiếm
50 Dao Quang Thần Nữ
300000 Hỗn Độn Thần Châu
300 Vạn Bảo Hạp
240000 Chí Tôn Thần Giáp
50 Cấp Hồn Kiếm Cơ
240000 Chí Tôn Chí Bảo
5000 Thần Vực Boss

Điều kiện nhận GiftCode

- Tích nạp lớn hơn 1,000,000 XU