KHUYẾN MẠI TRUNG THU - LÊN TỚI 170% GIÁ TRỊ XU - NẠP NGAY HÔM NAY NHẬN QUÀ.

Nạp Ngày 300K

Sắp hết code

Game: Phàm Nhân Tu Chân Giới
Server: S23
Từ ngày: 00:00 15/09/21
Đến ngày: 00:00 22/09/21
Đã nhận: 1

Danh sách vật phẩm

300 69 Tệ ( Tiền đặc biệt mua set VIP)
250 Tiên Giai Lịch Luyện Đan
600000 KNB
250 Vô-Tôn Cực Tu Vi Đan ( Không hạn chế SL sử dụng )

Điều kiện nhận GiftCode

- Tích nạp lớn hơn 300,000 XU