KHUYẾN MẠI TRUNG THU - LÊN TỚI 170% GIÁ TRỊ XU - NẠP NGAY HÔM NAY NHẬN QUÀ.

Quà Tích Nạp 100K

Sắp hết code

Game: Phàm Nhân Tu Chân Giới
Server: S23
Từ ngày: 00:00 15/09/21
Đến ngày: 00:00 22/09/21
Đã nhận: 5

Danh sách vật phẩm

1 Dị Thú - Mặc Kỳ Lân
1 Pháp Bảo- Kim Lôi Bí Hạp
1 Dị Thú : Diễm Thụ Yêu
1 Trang Phục : Hiên Viên Khai Thiên

Điều kiện nhận GiftCode

- Tích nạp lớn hơn 100,000 XU