13H NGÀY 06/06 OPEN ĐIÊU THUYỀN H5 - SIÊU PHẨM CÀY CUỐC - KM 100% ĐỔI KNB VÀO GAME.

Quà VIP 11

Sắp hết code

Game: Điêu Thuyền Ơi
Server: Server 11
Từ ngày: 00:00 20/07/21
Đến ngày: 00:00 27/07/21
Đã nhận: 0

Danh sách vật phẩm

300 Chìa Vàng
300 Rương Vàng
60 Ngọc Bích
20 Thuốc Phúc Trung
2 Quách Nữ Vương
1 Rương Minh Văn Tím

Điều kiện nhận GiftCode

- Tích nạp lớn hơn 925,000 XU