13H NGÀY 06/06 OPEN ĐIÊU THUYỀN H5 - SIÊU PHẨM CÀY CUỐC - KM 100% ĐỔI KNB VÀO GAME.

Chia Sẻ Fanpage

Sắp hết code

Game: Tu Tiên Chi Lộ H5
Server: S13
Từ ngày: 00:00 20/07/21
Đến ngày: 00:00 27/07/21
Đã nhận: 8

Danh sách vật phẩm

100 Kim Cương
5000 KNB
1 Khinh Mộng Chi Dực
500000 Đồng