KHUYẾN MẠI TRUNG THU - LÊN TỚI 170% GIÁ TRỊ XU - NẠP NGAY HÔM NAY NHẬN QUÀ.

Quà Tích Nạp 500K

Sắp hết code

Game: Phàm Nhân Tu Chân Giới
Server: S23
Từ ngày: 00:00 15/09/21
Đến ngày: 00:00 22/09/21
Đã nhận: 1

Danh sách vật phẩm

1 Dị Thú : Lôi Báo
1 Trang Phục : Lăng Tiêu Dục Tước
200000000 Tiền Xu
250000 KNB
10 Rương Bảo Thạch Lv9
1 Pháp Bảo : Kim Cương Tôn
1000 Trú Nhan Đan

Điều kiện nhận GiftCode

- Tích nạp lớn hơn 500,000 XU