13H NGÀY 06/06 OPEN ĐIÊU THUYỀN H5 - SIÊU PHẨM CÀY CUỐC - KM 100% ĐỔI KNB VÀO GAME.

Nạp ngày 500,000 Xu

Sắp hết code

Game: Tu Tiên Chi Lộ H5
Server: S15
Từ ngày: 00:00 21/07/21
Đến ngày: 00:00 28/08/21
Đã nhận: 0

Danh sách vật phẩm

1 Công-Cuồng Bạo
1 Tọa Kỵ Kỳ Lân
1 Tọa Kỵ Kỳ Lân
1 Phụ-Kháng Chí Mạng
200000 KNB

Điều kiện nhận GiftCode

- Tích nạp lớn hơn 500,000 XU