13H NGÀY 06/06 OPEN ĐIÊU THUYỀN H5 - SIÊU PHẨM CÀY CUỐC - KM 100% ĐỔI KNB VÀO GAME.

Nạp Ngày 200,000 Xu

Sắp hết code

Game: Tu Tiên Chi Lộ H5
Server: S13
Từ ngày: 00:00 20/07/21
Đến ngày: 00:00 27/07/21
Đã nhận: 0

Danh sách vật phẩm

40000 KNB
10 Trang Phục Thanh Vân Chi Chí
400 Mảnh Nhị Lang Thần

Điều kiện nhận GiftCode

- Tích nạp lớn hơn 200,000 XU