KHUYẾN MẠI TRUNG THU - LÊN TỚI 170% GIÁ TRỊ XU - NẠP NGAY HÔM NAY NHẬN QUÀ.

Quà Tích Nạp 300K

Sắp hết code

Game: Phàm Nhân Tu Chân Giới
Server: S23
Từ ngày: 00:00 15/09/21
Đến ngày: 00:00 22/09/21
Đã nhận: 1

Danh sách vật phẩm

1 Dị Thú : Toái Tinh Thú
1 Pháp Bảo : Tịnh Thổ Ngọc Liên
5 Rương Bảo Thạch Lv8
1 Dị Thú : Bách Chiến Hổ
150000 KNB

Điều kiện nhận GiftCode

- Tích nạp lớn hơn 300,000 XU