KHUYẾN MẠI TRUNG THU - LÊN TỚI 170% GIÁ TRỊ XU - NẠP NGAY HÔM NAY NHẬN QUÀ.

Quà Tích Nạp 2000K

Sắp hết code

Game: Phàm Nhân Tu Chân Giới
Server: S23
Từ ngày: 00:00 15/09/21
Đến ngày: 00:00 22/09/21
Đã nhận: 0

Danh sách vật phẩm

15 Rương Bảo Thạch Lv11
1 Mỹ Nữ Tiểu Cốt
1 Dị Thú : Thanh Sương Như Kính
2000000 KNB
1 Pháp Bảo : Hỗn Độn Khai Thiên Phủ
1 Mỹ Nữ Long Nữ

Điều kiện nhận GiftCode

- Tích nạp lớn hơn 2,000,000 XU