13H NGÀY 06/06 OPEN ĐIÊU THUYỀN H5 - SIÊU PHẨM CÀY CUỐC - KM 100% ĐỔI KNB VÀO GAME.

Quà VIP 7

Sắp hết code

Game: Điêu Thuyền Ơi
Server: Server 12
Từ ngày: 00:00 20/07/21
Đến ngày: 00:00 27/03/22
Đã nhận: 0

Danh sách vật phẩm

10 Chìa Vàng
3 Thuốc Phúc Tiểu
5 Ngọc Bích
10 Thuốc Phúc Đại

Điều kiện nhận GiftCode

- Tích nạp lớn hơn 25,000 XU