KHUYẾN MẠI TRUNG THU - LÊN TỚI 170% GIÁ TRỊ XU - NẠP NGAY HÔM NAY NHẬN QUÀ.

Nạp Ngày 200k

Sắp hết code

Game: Thần Sấm H5
Server: Server 32
Từ ngày: 00:00 14/09/21
Đến ngày: 00:00 21/09/21
Đã nhận: 5

Danh sách vật phẩm

1500 Phá Quân Đan
15000 Chí Tôn Thần Kiếm
45000 Anh Dũng Huân Chương
1500 Sát Lục Đan
1500 Thị Huyết Đan
3000 Vũ Dực Tư Chất Đan
45000 Tô Đát Kỷ
300 Vạn Bảo Hạp
600 Quyển Boss Dã Ngoại
3000 Vũ Dực Phi Thăng Đan
3000 Chiến Linh Tiềm Năng Đan
180000 Hỗn Độn Thần Châu
3000 Chiến Linh Phi Thăng Đan
15000 Chí Tôn Chí Bảo
15000 Chí Tôn Thần Giáp

Điều kiện nhận GiftCode

- Tích nạp lớn hơn 200,000 XU