Free VIP 6 + 99,999 KNB
Nạp đầu bất kỳ nhận Lưu Bị - Quan Vũ - Trương Phi

Tỷ lệ nạp 10,000 VNĐ = 10,000 KNB

Khuyến mại X2 3 ngày đầu khai mở ...