Nạp Game Hồi Ức Tây Du

Thông tin thanh toán

Momo/ ATM tặng thêm Hồn Châu

Nạp theo cấu trúc : Tên nhân vật + Server + Gói nạp

 

Momo

SĐT: 033 833 2444- 

Tên" Nguyễn Đức Thuận

 

Chuyển khoản: 

MB BANK : 1123 123 9999 -  Nguyễn Đức Thuận

 

Thẻ cào: 

Gửi ad fanpage : https://facebook.com/choi69vn

CÀY CUỐC NHẬN 10 TỶ KNB/ NGÀY , CÁC VẬT PHẨM QUÝ HIẾM VÀ NẠP VẬT PHẨM TIỀN TRỰC TIẾP 

 

Sự kiện tích nạp từ 12H NGÀY 24/05 - 23H59 NGÀY 30/05 TẤT CẢ SERVER

< CHÚ Ý TRONG GAME CÓ CÁC GÓI NẠP ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẼ ĐƯỢC MỞ VÔ HẠN >


 

TÍCH NẠP TỔNG 100K : 50 VẠN HỒN CHÂU + 100 SIÊU CẤP PHÚ ÔNG TÍN VẬT , 200 ĐẠI PHÚ ÔNG TÍN VẬT

TÍCH NẠP TỔNG 300K : 150 VẠN HỒN CHÂU + 300 SIÊU CẤP PHÚ ÔNG + 600 ĐẠI PHÚ ÔNG + NGỰ LINH- NHỊ LANG THẦN QUÂN

TÍCH NẠP TỔNG 500K : 300 VẠN HỒN CHÂU + 600 SIÊU CẤP PHÚ ÔNG + 1200 ĐẠI PHÚ ÔNG + ANH HÙNG LÔI THẦN ( HƠN 1 TỶ LỰC CHIẾN )

 

TÍCH NẠP TỔNG 1000K : 1200 SIÊU CẤP PHÚ ÔNG + 2500 ĐẠI PHÚ ÔNG + TIÊN NỮ THƯỜNG NGA ( 2TY4 LC )

 

TÍCH NẠP TỔNG 2000K :  3000 SIÊU CẤP PHÚ ÔNG +6000 ĐẠI PHÚ ÔNG + 200 THỜI TRANG KÍCH HOẠT KHOÁN + 10 THẢI KIM VẠN NĂNG TƯ CHẤT + 1 TIÊN LỮ 2 TỶ 4 LỰC CHIẾN TỰ CHỌN + 1 DANH HIỆU 640 TRIỆU LỰC CHIẾN TÙY CHỌN ( NỘI DUNG ĐỊNH CHẾ THEO YÊU CẦU KHÁCH HÀNG) 

TÍCH NẠP TỔNG 3000K :  50 THẢI KIM TƯ CHẤT + 200 ÁM KIM TƯ CHẤT + PET PHÙ LINH QUỶ VƯƠNG + 1 TIÊN LỮ 2 TỶ 4 LỰC CHIẾN TỰ CHỌN + 1 DANH HIỆU 2 TỶ 560TR LỰC CHIẾN ĐỊNH CHẾ ( TÊN DANH HIỆU THEO YÊU CẦU KH )

 

TÍCH NẠP TỔNG 5000K : DANH HIỆU ĐỊNH CHẾ 5 TỶ 120TR THEO Y/C KHÁCH HÀNG, 2 THẦN KHÍ 3 TỶ 9 LỰC CHIẾN + 3 HỒN ĐAO 2 TỶ 6 LC/1 CÁI

 

Các gói nạp : 

THẺ KÍCH HOẠT THỜI TRANG : 100K THẺ cào= 50 CÁI

100K MOMO /atm = 65 CÁI 

Nạp 30K : pet Hồ Mị Nhi + Quà Nạp 30K lớn + Tích nạp 30K (10 vạn Hồn Châu Momo/ATM tặng thêm ) 

Nạp 98K : Pet Hồ Mị Nhi + Quà Nạp 98K Lớn + Tích nạp 98K + 10 THẺ KÍCH HOẠT THỜI TRANG (30 vạn Hồn Châu Momo/ATM tặng thêm )

 

Nạp 198K : Pet Hồ Mị Nhi + Quà Nạp 198K + Tích Nạp 198K + 20 THẺ KÍCH HOẠT THỜI TRANG (60 vạn Hồn Châu Momo/ATM tặng thêm )

 

Nạp 328K : Pet Hồ Mị Nhi + Quà Nạp 328K + Tích nạp 328K + 40 THẺ KÍCH HOẠT THỜI  TRANG (120 vạn Hồn Châu Momo/ATM tặng thêm )

 

Nạp 648K : Pet Hồ Mị Nhi + Quà Nạp 648K + Tích nạp 648K + 80 THẺ KÍCH HOẠT THỜI TRANG (240 vạn Hồn Châu Momo/ATM tặng thêm ) 

Gói Hộ Trợ

Phổ Thông Nguyệt Thẻ : Giá 10K

Mua nhận ngay : 20 Tỷ KNB ,Trân bảo tệ *100, đại phú ông tín vật *300, Hồn Châu *10 Vạn

 

Siêu Cấp Nguyệt Thẻ : Giá  39K

Mua nhận ngay :  Trân bảo tệ *200, siêu cấp phú ông tín vật *100, đại phú ông tín vật *500, Hồn Châu *30 Vạn 

Mỗi ngày nhận : Trân bảo tệ *50, siêu cấp phú ông tín vật *20 ,đại phú ông tín vật *100, Hồn Châu *5 Vạn

Treo máy +500%exp, 500% đồng, dung lượng túi + 1000

 

Vĩnh Cửu Nguyệt Thẻ : Giá 98K

Mua nhận : 10 tỷ KNB, trân bảo tệ *500, siêu cấp phú ông tín vật *100, Hồn Châu *30 Vạn

Mỗi ngày nhận : Trân bảo tệ *10, siêu cấp phú ông tín vật *5, Hồn Châu *1 Vạn 

Quà kế hoạch A : 35K

Quà kế hoạch B : 35K


 

Gói Khác

Gói 50K : Lễ bao vinh quang ( Bộ SIÊU CẤP vinh diệu Huyền Thiên 0 Yêu cầu cấp ) 

 

Gói mỗi ngày nạp tiền