13H NGÀY 06/06 OPEN ĐIÊU THUYỀN H5 - SIÊU PHẨM CÀY CUỐC - KM 100% ĐỔI KNB VÀO GAME.
Thần Sấm H5
Thần Sấm H5
Mô tả

- 1 Đao 999 Cấp, Trang bị toàn bộ nhờ cày cuốc

- Vui chơi giải trí, kiếm bạn kết phường