Tặng ngay VIP 10

Tặng ngay 999,999,999 KNB và Xu đồng khi vào game.

Tặng ngay cấp 80.

Tỷ lệ nạp 10k = 10,00,000 KNB