Đăng nhập vào game, chọn biểu tượng “Phúc lợi” ở thanh phía dưới

Chuyển qua mục “Code đổi thưởng

Nhập code vào “Ô trống” và nhấn “Đổi Thưởng

Sau đó vào thư để kiểm tra và nhận thưởng